Přidat akci do kalendáře pro Blansko a jeho části

Pořádáte akce pravidelně? Můžete si je přidávat a upravovat sami.

Přidání nové akce

ČASY
MÍSTO


AKCE
POŘADATEL
PŘÍLOHY
SOUHLASY
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů,a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem přidání akce do veřejného kalendáře akcí. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.

Pokud by došlo k nejasnostem ohledně přidání akce, formy zveřejnění apod., vyřešíte je e-mailem nebo osobně s pracovnicemi v Blanenské informační kanceláři Blanka.

LOGO města k využití ve vašich propagačních materiálech.


Své akce si můžete zadávat a administrovat sami

Pokud máte zájem o vlastní správu akcí publikovaných v tomto kalendáři a pořádaných buď Vámi, nebo Vaší organizací, vyplňte a odešlete, prosím, následující formulář.

Žádost o přidání správce akcí

Na registraci není automatický nárok. Každá žádost je individuálně posuzována.
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů,a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem přidání správce do veřejného kalendáře akcí. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.

E-mail na administrátora je: mrazek@blansko.cz.